Lakimiestoimisto Niemi & Co Oy
Lakimiestoimisto Niemi & Co Oy tarjoaa Uudenmaan alueella kattavat lakiasiainpalvelut.

Autamme sekä yksityisiä asiakkaita että yrityksiä erilaisissa laillisissa ongelmissa, sopimusasioissa, perunkirjoituksissa ja muissa lainopillisissa kysymyksissä.

Tarjoamme myös lainopillista konsultointia.

OTA YHTEYTTÄ


PERHE- JA JÄÄMISTÖASIAT

Toimistomme hoitaa perheoikeudellisia asioita kuten avioehtoja, avioeroja sekä osituksia.

Niin ikään hoidamme jatkuvasti asioita jotka liittyvät jäämistöoikeuteen (kuolinpesiin), kuten testamentteja, perunkirjoituksia sekä perinnönjakoja.

Koska näihin asioihin liittyvät kysymykset voivat usein olla vaativia ratkaista, on monesti syytä pyytää omassa asiassa neuvoa asiantuntevalta lakimieheltä. Monesti näihin asioihin on olemassa vaihtoehtoisia verotukseen vaikuttavia ratkaisuja, jolloin oikealla päätöksellä voidaan saavuttaa myös verotuksellisesti parhaat ratkaisut.


KIINTEISTÖASIAT

Toimistomme tarjoaa kaupanvahvistajapalvelua, koska molemmat lakimiehemme toimivat Maanmittauslaitoksen määrääminä kaupanvahvistajina.

Hoidamme myös muutoin paljon kiinteistöoikeudellisia tapauksia, kuten kiinteistön luovutuksia joko kauppana, lahjana tai vaihtona, sekä kiinteistön hallinnan jakamisesta sopimuksin, mutta myös tapauksia jotka liittyvät maankäyttöön ja kaavoitukseen. Meillä on myös vankka kokemus ympäristöasioista kuten ympäristölupien tarkistus ja valitusten laatimisesta.


SUKUPOLVENVAIHDOKSET

Toimiston lakimiehillä on pitkä kokemus sukupolvenvaihdosten toteuttamisesta; pääpaino on ollut erityisesti maatilojen luovutukset. Sukupolvenvaihdokset ovat usein monivaiheisia projekteja, jotka edellyttävät tarkkaa suunnittelua ja syvää osaamista monelta oikeusalalta, kuten vero-oikeus, perhe- ja jäämistöoikeus sekä kiinteistöoikeus. Autamme suunnittelemaan luovutusta kokonaisuudessaan, sen verovaikutuksia sekä tarvittavien sopimusten laatimisessa.


YHTIÖ- JA YRITYSASIAT

Neuvomme myös yritysasiakkaita koskien yhtiöoikeudellisia asiakirjoja ja sopimuksia yrityksen eri vaiheissa, kuten yhtiön perustaminen, omistusjärjestelyt sekä yritystoiminnan lopettaminen.

Hoidamme myös asioita jotka liittyvät asunto-osakeyhtiöihin, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja yhtiön ja osakkaan välisten kysymysten selvittäminen.

JARNO NIEMI

Lakimies, yrittäjä

Inkoonportti 10E, 10210 Inkoo / Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki
puh: 09- 849 3600
sähköposti: info@niemico.fi, jarno.niemi@niemico.fi