Juristbyrå Niemi & Co Ab
Juristbyrå Niemi & Co Ab erbjuder omfattande juridiska tjänster i Nyland.

Vi erbjuder både privatpersoner och företag hjälp i juridiska frågor som anknyter till avtal, bouppteckningar och andra juridiska ärenden.

Vi erbjuder också juridisk konsultation.

TAG KONTAKT
trio

FAMILJE- OCH KVARLÅTENSKAPSÄRENDEN

Vi handhar familjerättsliga ärenden såsom äktenskapsförord, samboavtal, äktenskapsskillnader och avvittringar.

Likaså sköter vi konstant ärenden med anknytning till kvarlåtenskapsrätt (dödsbon) såsom testamenten, bouppteckningar och arvskiften.

Eftersom det kan vara invecklade och krävande frågor att avgöra, kan det vara skäl att anlita sakkunnig jurist för att få råd i det egna ärendet. I dessa ärenden finns ofta alternativa lösningar gällande beskattning; genom rätt beslut kan man ofta uppnå de skattemässigt bästa lösningarna.

FASTIGHETSÄRENDEN

Vi erbjuder köpvittnestjänster, eftersom byråns båda jurister fungerar som köpvittnen.

Byrån handhar också för övrigt fastighetsrättsliga ärenden; såsom överlåtelse av fastigheter genom köp, byte eller gåva, avtal om uppdelning av fastighets besittning, men även ärenden i anslutning till pågående markanvändning- och planering och ansökan om undantagslov. Inte heller sällan handhar vi ärenden gällande miljön t.ex. granskning och besvär i miljötillståndsärenden.

GENERATIONSVÄXLINGAR

Byråns jurister har lång erfarenhet av genomförandet av generationsväxlingar; särskilt med tyngdpunkt på jordbruksöverlåtelser. Generationsväxlingar är ofta mångfasetterade projekt, som kräver noggrann planering och djupt kunnande inom flera rättsområden, såsom skatterätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt samt fastighetsrätt. Vi hjälper till med att planera överlåtelsens skattekonsekvenser och uppgörande av avtal.

BOLAGS- OCH FÖRETAGSÄRENDEN

Vi rådgiver även företagskunder gällande bolagsrättsliga dokument och avtal i olika skeden, såsom bildande av bolag, ägararrangemang och avslutande av företagets verksamhet.

Vi handhar även ärenden gällande bostadsaktiebolag, såsom ändringar av bolagsordningar och utredning av frågor mellan bostadsbolaget och aktieägaren.

Vi söker en ny kollega!

Juristbyrå Niemi & Co är en juridisk byrå i Ingå kommun. För närvarande är vi två jurister och en assistent. Vi söker efter en ny kollega till vårt team, en jurist eller rättsnotarie som gillar familje- och fastighetsjuridik, tycker om personliga möten med kunder samt vill vara med att utveckla och driva företaget framåt. Hos oss får du arbeta med meningsfulla arbetsuppgifter. Vi kräver både hög professionalism och ett starkt engagemang från våra medarbetare. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, men kan vid behov även överenskommas om deltidsanställning. För anställningen tillämpas sex månaders prövotid. Startdatum enligt överenskommelse.

 

Arbetsbeskrivning

Du kommer huvudsakligen och självständigt handlägga familjerättsliga ärenden såsom upprättande av testamenten, bouppteckningar, äktenskapsförord, samboavtal, avvittringar, arvskiften, m.m., men även fastighetsärenden såsom markköp, generationsväxlingar av gårdar och småföretag. Beskattningen har ofta stor inverkan på hurdana lösningar man väljer, varför kunskap och erfarenhet gällande skatterätt är till fördel i jobbet.

Du är gärna inriktad på familjejuridik eller intresserad av att lära dig mer om det, och har förmågan att arbeta självständigt samt att ta egna initiativ och arbetar för att nå uppsatta mål. Du kan vara nyutexaminerad, eller i slutskedet av dina studier eller också ha flera års arbetserfarenhet. Du är förtroendeingivande och tycker om att möta och hjälpa människor i olika livssituationer. Det är också viktigt att du är utåtriktad med en positiv grundsyn och drivs av att skapa och utveckla goda affärs- och kundrelationer. Vi lägger stor vikt vid din personlighet.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jarno Niemi, tel. nr: 09-849 3600 och e-post: jarno.niemi@niemico.fi

Skicka in din ansökan med CV och personligt brev samt löneanspråk så snart som möjligt, dock senast per 31.3.2020. Välkommen med din ansökan!

MONICA BAARMAN-HENRIKSSON

VH, Senior Advisor

CAMILLA FORSSTRÖM

Juridisk assistent

JARNO NIEMI

Jurist, företagare